فیلم مستندها برای دانلود و سفارش و شماره حساب

1. مستند « تختگاه هیچ کس! »

2. مستند « طوفان نوح »

3. مستند « مجعولات مجلل »

4. مستند « زخم نشر »

1. دانلود مستند « تختگاه هیچ کس»

با فرمت VCD به زبان فارسی، در 11 قسمت
TRACK 00 - آنونس
TRACK 01 - مدخل و مقدمه
TRACK 02 - دیوار غربی
TRACK 03 - پله ها
TRACK 04 - دروازه ملل
TRACK 05 - کاخ نیمه تمام
TRACK 06 - صد ستون
TRACK 07 - آپادانا
TRACK 08 - تچر
TRACK 09 - هدیش
TRACK 10 - خزانه تخت جمشید
TRACK 11 - نتیجه گیری (گفتگو با ناصر پورپیرار)

با فرمت VCD به زبان انگلیسی، در چهار قسمت
تختگاه هیچ کس قسمت اول - لبه ی اول
تختگاه هیچ کس قسمت اول - لبه ی دوم
تختگاه هیچ کس قسمت دوم
تختگاه هیچ کس قسمت سوم

با فرمت MP4 به زبان فارسی، در چهار قسمت
تختگاه هیچ کس قسمت اول - لبه ی اول
تختگاه هیچ کس قسمت اول - لبه ی دوم
تختگاه هیچ کس قسمت دوم
تختگاه هیچ کس قسمت سوم

با فرمت MP4 به زبان انگلیسی، در چهار قسمت
تختگاه هیچ کس قسمت اول - لبه ی اول
تختگاه هیچ کس قسمت اول - لبه ی دوم
تختگاه هیچ کس قسمت دوم
تختگاه هیچ کس قسمت سوم

مشاهده مستند « تختگاه هیچ کس! »به صورت فشرده

به زبان فارسی، در چهار قسمت
تختگاه هیچ کس قسمت اول - لبه ی اول
تختگاه هیچ کس قسمت اول - لبه ی دوم
تختگاه هیچ کس قسمت دوم
تختگاه هیچ کس قسمت سوم

به زبان انگلیسی، در چهار قسمت
تختگاه هیچ کس قسمت اول - لبه ی اول
تختگاه هیچ کس قسمت اول - لبه ی دوم
تختگاه هیچ کس قسمت دوم
تختگاه هیچ کس قسمت سوم

2. دانلود مستند « طوفان نوح »

با فرمت VCD به زبان فارسی
Nuh Storms

با فرمت VCD به زبان انگلیسی
Nuh Storms

3. دانلود مستند «مجعولات مجلل»، در پنج قسمت

قسمت اول - 541 مگابایت
قسمت دوم - 566 مگابایت
قسمت سوم - 489 مگابایت
قسمت چهارم - 302 مگابایت
قسمت پنجم - 84M

دانلود کم حجم مستند «مجعولات مجلل»، در 20 قسمت

قسمت اول - 23 مگابایت
قسمت دوم - 25 مگابایت
قسمت سوم - 20 مگابایت
قسمت چهارم - 25 مگابایت
قسمت پنجم - 24 مگابایت
قسمت ششم - 25 مگابایت
قسمت هفتم - 20 مگابایت
قسمت هشتم - 22 مگابایت
قسمت نهم - 22 مگابایت
قسمت دهم - 16 مگابایت
قسمت یازدهم - 23 مگابایت
قسمت دوازدهم - 20 مگابایت

4. دانلود مستند «زخم نشر»

قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
قسمت چهارم
قسمت پنجم

 

برای سفارش به قسمت فروشگاه کتب و مستند ها مراجعه کنید.

شماره حساب برای واریز هزینه سفارش مستند ها :

شماره ملی کارت: 6037991800879490
و شماره حساب مربوط به ملی کارت 0200364484006 بانک ملی به نام ناصر پورپیرار

توجه

تمامی مستندهای مذکور با اجازه ی سازنده و کار گردان آن، به طور رایگان در اینترنت قرار گرفته است. دانلود، تکثیر و انتشار آن ها در محیط های شخصی و خانواد گی کاملا آزاد است. بر داشت به وسیله ی مراکز عمومی و رسانه های گروهی، در هر نقطه و به هر زبان، پیشاپیش نیاز مند کسب مجوز رسمی از کار گردان و سازنده ی مستند است.

ارسال شده در پنجشنبه، ۳۱ خرداد ماه ۱۳۸۶ ساعت ۱۵:۰۰ توسط مدیر سایت

 
 

کلیه حقوق مندرجات این صفحه برای وب سایت ` حق و صبر ` Naria.Ir محفوظ است.

طراحی و راه اندازی،
گروه برنامه نویسی تحت وب بنیان اندیشان